Ενεργειακά (Διπλά θερμομονωτικά) τζάμια

 
 
Η εταιρία τζάμια και κρύσταλλα Λαυρεντιάδης Γεώργιος, με έδρα τον Άλιμο, ασχολείται με ενεργειακά (διπλά θερμομονωτικά) τζάμια. Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων µε ενεργειακούς είναι η αµεσότερη, απλούστερη και πιο αποδοτική παρέμβαση που µπορεί να γίνει, προκειµένου να αναβαθµιστεί ενεργειακά ένα κτίριο. Έχει µικρό κόστος που αποσβένεται σε 2-3 χρόνια.