Φωτογραφίες από Γυάλινες Πόρτες - Λαυρεντιάδης Γεώργιος στον Άλιμο